Skip Navigation Linkswetten

​Wetten

Diverse wetten bevatten regels voor identiteitenbeheer.

Informatie over wetten is te vinden op http://wetten.overheid.nl​


 

Funtionaliteiten

Functionaliteiten die voortvloeien uit wettelijke eisen:

- digitaal ondertekenen van stukken

- iemand machtigen

- machtigen voor onder gezag, curatele of voogdij staande personen en vertegenwoordiging van rechtspersonen


  

Wetten

eIDAS-verordening

BW

Wbp

WKA

Wet BRP

Wet Elektronisch Berichten Verkeer (Wet EBV)

Wet GDI

Paspoortwet