Post

okt 20
Persbericht samenwerking BlockCyper en ShoCard

Persbericht: "BlockCypher and Shocard have partnered to provide the market’s first identity management solution that scales across public and permissioned blockchains."

Men biedt een gedecentraliceerde oplossing tegen gecentraliseerde identity databases die gevoelig zijn voor massale datalekken.

"ShoCard uses BlockCypher, the leading Blockchain Web Services™ (BWS) company, to provide identity solutions on a combination of public and permissioned blockchains that can be integrated with existing company systems. ShoCard provides end users an application to manage and control the visibility of their data using both types of blockchains. BlockCypher allows companies to switch from one chain to another seamlessly by providing the same APIs across blockchains.
“It allows enterprises who are not yet ready to adopt a public blockchain to first deploy a permissioned blockchain-based identity management solution and then decide whether to move to a public blockchain,” says Armin Ebrahimi, CEO of Shocard. “The flexibility that BlockCypher gives in connecting multiple blockchains is critical in providing the transparency, access, and scalability our customers need.”

ShoCard legt uit hoe de oplossing kan werken voor vliegtuig maatschappijen.okt 19
Juridische aspecten van Trust Services
De UN commissie voor International Trade Law (UNCITRAL)organiseerde in april een Colloquium on Legal Issues Related to Identity Management and Trust Services
Op de website zijn de presentaties over internationale aspecten van identity management en trust services te vinden.​


okt 14
Prijs voor Hans Harmannij

Hans Harmannij wint Joop Bautz Information Security Award met thesis Polymorphic Pseudonymization in Educational Identity Federations . Het onderzoek is relevant voor onderwijs en eID Stelsel.

https://www.jbisa.nl/download/?id=17711970

okt 04
Spraakherkenning: Voice id

De Volkskrant schreef 30 september over Appen een bedrijf dat Nederlandse prive communicatie verwerkt.

Appen, Agnitio en Nuance kunnen door stemherkenning personen authenticeren, "mijn stem is mijn password".

ING bank en Siri gebruiken Nuance voor het omzetten van spraak in tekst.

Ook Google en Microsoft (Cortona) herkennen spraak. Consumententoepassingen omarmen biometrie en spraakherkenning massaal.

Wie spraakdata bewaren en wat ermee wordt gedaan is vaak niet duidelijk. Waarschijnlijk wordt spraak gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden.

sep 30
Je hebt wél iets te verbergen

​Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis schrijven een helder en vernieuwend boek over digitale identiteitsinformatie.

Citaat: "Aan de uitspraak 'ik heb niets te verbergen' ligt een aantal fundamentele aannames ten grondslag:

- De eerste aanname is dat degene die dit zegt, weet wat het is dat hij niet te verbergen heeft.

- De tweede is dat hij weet voor wie hij dat niet te verbergen heeft.

- De derde is dat hij weet waarom hij dat niet te verbergen heeft."

Wie zich wil verdiepen in identity mangement leest dit boek.

https://www.bol.com/nl/p/je-hebt-wel-iets-te-verbergen/9200000063121305/

 

 

sep 29
Tweede Kamer bespreekt eID stelsel

​De Tweede Kamer behandelt de eID Impulsbrief van de Minister 29 september. Eén van de vragen is die over het businessmodel van eID. Wat gaat een inlogtransactie kosten? Is de concurrentie eerlijk?

Een mening is dat de consument zal kiezen wat het beste bevalt.

https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A03569

sep 29
AP: onvoldoende aandacht voor privacy bij eID

​"Bij de ontwikkeling van het eID-stelsel moet meer aandacht zijn voor privacyaspecten. De beveiliging van de inlogmiddelen moet omhoog. Ook moet er meer aandacht zijn voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). De AP dringt erop aan dat de minister het eID-stelsel niet verder uitrolt dan nadat het beveiligingsniveau van DigiD is verhoogd naar minimaal tweefactorauthenticatie."

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-onvoldoende-aandacht-voor-privacy-bij-eid

 

sep 16
Nictiz communiceert neutraal over eID Impuls
De eID Impuls brief van 25 augustus benoemt de Zorg en de Belastingdienst als voorlopers bij het introduceren van inlogmiddelen in het BSN domein. Merik Seven van Nictiz begeleidt zorgorganisaties bij de introductie van Idensys in de Zorg. Nictiz communiceert neutraal over de brief. Seven vindt de ontwikkeling positief. Nictiz verwacht dat de inspanningen om zorginstellingen aan te sluiten op Idensys en patiënten te voorzien van nieuwe inlogmiddelen forse zullen zijn. Uit de pilots blijkt dat kleinere organisaties makkelijker aansluiten dan grote zorgverleners. Ook de leveranciers van inlogmiddelen hebben nog huiswerk te doen, hun dienstverlening is nog niet plug en play voor de grote massa. En richting zorgconsumenten moeten partijen nog veel uitleg en voorbeelden geven.
Wanneer patiënten met bankpassen kunnen gaan inloggen is nog niet duidelijk volgens Nictiz.
Dat binnenkort met iDIN bij een zorgverzekeraar kan worden ingelogd is volgens de banken vrijwel zeker.​

​​

sep 09
Rekenkamer rapport over eID-stelsel

Algemene Rekenkamer informeert Tweede Kamer over het eID-stelsel. De Rekenkamer constateert dat de verantwoordelijkheden voor het eID-stelsel niet eenduidig zijn belegd. De Rekenkamer ziet dat de business case voor het eID-stelsel moeilijk vast te stellen is en mist een integrale visie op de inrichting van het toezicht voor het eID-stelsel.

 

Het Rekenkamer rapport​ is goed leesbaar en verheldert de samenhang. De Rekenkamer hoeft geen uitspaken te doen over het krachtenveld achter en onder het eID-ecosysteem, dat krachtenveld komt in het rapport niet tot uitdrukking. Het krachtenveld beïnvloedt de business case in belangrijke mate en juist dat maakt de ontwikkeling in Nederland complex en boeiend. Het zou goed zijn om eens aandacht te besteden aan de rol van dienstverleners bij het accepteren van beschikbare eID middelen, kom eens met een overzicht van het aantal (potentiële) transacties per overheidsorganisatie. Logius kan deze zonder problemen inbrengen in een alsnog uit te werken business case.

Het rapport wordt van harte aanbevolen, ook als de kleren van de keizer worden getoond: het BSN-koppelregister als nieuw single point of failure.

sep 08
eID impuls: Thuiswinkel.org positief, maar wil meer.
Thuiswinkel.org is positief over de Impuls eID maar ongelukkig dat DigiD nog niet mag worden gebruikt om in te loggen bij webwinkels. De branche organisatie voor webwinkels en lid van het strategische beraad eID is positief over de impuls die de multimiddelen aanpak krijgt: "We zijn ook blij met iDIN en moedigen het gebruik aan". Thuiswinkel.org wil meer, namelijk dat consumenten óók DigiD kunnen gebruiken om in te loggen bij webwinkels. Een reden is dat "sommige consumenten geen private ID-middelen willen gebruiken om zich te identificeren". Martijn Hos van Thuiswinkel.org  pleit voor een ruim gebruik van DigiD. Dat dit indruist in tegen staand beleid van de overheid, is bekend maar daarover is Thuiswinkel.org in gesprek met BZK.
Webwinkels willen niet betalen per inlogtransactie en vinden dat een DigiD identificatie vanuit leges gefinancierd moet worden. Ondertussen voldoet voor een groot deel van de webwinkels het inloggen met social media zoals Facebook prima.

1 - 10Next